• 08
  • 04

Ponoš ne zna ništa o moralu i patriotizmu

Čovek koji je za vreme rata napustio svoj rodni Knin da bi se krio u Beogradu ne zna ništa o moralu, a još manje o patriotizmu. Oficir koji je rat proveo stičući diplome umesto da, kao oficir, brani Srbe, ne treba da priča o drugima.
  • 03
  • 04

HVALA VUČE!

U prištinskom listu „Gazeta ekspres“ objavljen je veliki članak s naslovom „Hvala Vuče“.