• 09
  • 01

Prema njegovim rečima, Srbi su danas suočeni sa pretnjom velike Albanije, suočeni sa pretnjom poništavanja samog postojanja gde god nemaju svoju državu i gde god drugi odlučuju o njima.

- Zato nemamo pravo da odustanemo od rešavanja srpskog nacionalnog pitanja i kada ga budemo rešavali, moramo da ga rešavamo tako što posmatramo srpstvo u celini – ne ovaj ili onaj deo. Srbi moraju da razmišljaju rešavajući srpsko nacionalno pitanje u celini, bez obzira gde žive, ali moraju da imaju jedinstven centar, i moraju da imaju jedinstven politički put i jedinstvene političke odluke. Te odluke moraju da se donose u Beogradu, moraju da se donose u zajedništvu svih Srba, ali moraju da se donose vodeći računa o svim delovima srpstva. Nemamo pravo da napustimo rešavanje srpskog nacionalnog pitanja. Danas kada smo suočeni sa velikom Albanijom, kada smo suočeni sa idejama da Balkan treba da posluži za rešavanje albanskog nacionalnog pitanja, ne smemo da prestanemo da radimo na rešavanju srpskog nacionalnog pitanja – poručio je ministar Vulin.

Video/ Foto/ Tekst: mod.gov.rs