• 10
  • 06

- Da bismo odbranili i sačuvali našu zemlju moramo da budemo obučeni, da budemo spremni i da što veći broj ljudi prođe osnovnu obuku, ili da se podseti svega onoga što je naučio dok je redovno služio vojsku - rekao je ministar Vulin i dodao da će Vojska Srbije u narednom periodu više ulagati u rezervu, više ulagati u obuku, jer ono što odlikuje Vojsku Srbije jeste moral i obučenost.

Obuka kroz koju prolazi, za Miloša Petrovića iz Kruševca, prilika je da nauči nešto novo, ali i obnovi naučeno za vreme služenja vojnog roka.

- Zadovoljan sam obukom, druženjem sa kolegama. Starešine su kvalitetne i dobre prema nama. Trude se da naučimo nove stvari, da se podsetimo nečega što smo radili ranije. Podsetili smo se rukovanja naoružanjem, opremom i nekih taktičkih i bezbednosnih radnji - rekao je Petrović.

Slične utiske ima i Aleksandar Žujić, takođe iz Kruševca. Obuka mu je zanimljiva, a kako kaže uslovi smeštaja i ishrane su dobri. Znanja koja stiče na obuci ocenio je kao korisna, posebno u domenu novijeg naoružanja koje on i kolege nisu upotrebljavali u vreme kada su služili vojni rok i taktičke obuke koju pre nisu izvodili.
 

Foto/ Tekst: mod.gov.rs