• 31
  • 05

Sporazumom su, između ostalog, definisani prostorni i tehnički uslovi saradnje, sindikalna članarina, plaćeno odsustvo, kao i saradnja i uslovi za rad Sindikata.

Ministar Vulin razgovarao je sa predstavnicima Sindikata o dosadašnjoj, kao i budućoj saradnji i naglasio da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije brinu o svim svojim pripadnicima te da je značajno poboljšan materijalni položaj svakog pripadnika.

Predstavnici Sindikata iskoristili su priliku da ministru odbrane predoče sve primedbe i predloge i da pozdrave sve aktivnosti koje rukovodstvo Ministarstva odbrane i Vojske Srbije preduzima za poboljšanje uslova života i rada pripadnika sistema odbrane.

 

 

 

Foto/ Tekst: mod.gov.rs