• 13
  • 03

Зоран Стојанов је правник, цивилно лице запослено у Војно-филмском центру „Застава филм“ Управе за односе са јавношћу. Његово име се налази на интернет сајту Министарства одбране Републике Србије у садржају Информатор о раду Министарства одбране у којем стоји „Зоран Стојанов, војни службеник, дипл. правник овлашћен за решавање по захтевима за приступ информацијама из надлжености Управе за односе са јавношћу“, што је евидентно искориштено у тексту таблоида.
 
Зоран Стојанов ће тужити надлежном суду таблоид “Побједу” због повреде угледа и части као и угрожавања безбедности.
 
Министарство одбране Републике Србије очекује од надлежних државних органа Црне Горе да по службеној дужности покрену поступак против таблоида “Побједа” због ширења лажних вести.

Текст/ Фото: МОД