• 11
  • 06

Naime, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Zoran Živković, Saša Janković već danima pokušavaju da izvedu građane na ulicu tim što pokušavaju da blokiraju saobraćajnice. Svoje proteste opravdavaju borbom protiv cena goriva, a istina je da je akcize na goroivo donela bivša vlast kojoj su i oni pripadali.  

Da je u pitanju nameštaljka i pokušaj da se građani prevare govori i Službeni glasnik Republike Srbije od 22. januara 2009. godine.

U Službenom glasniku broj 5, od 22. januara 2009, navodi se da na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, tadašnji predsednik Boris Tadić doneo je Ukaz o proglašenju Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

U daljem tekstu tog Ukaza navodi se: 

Proglašava se zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koja je donela Narodna skupština Republike Srbije na sednici Prvog vanrednog zasedanja u 2009. godini, 21. januara 2009.

A u Članu 3. u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o akcizama kaže se da u članu 9.  stav 1. tačka 1. broj „27,50“ zamenjuje se brojem „42,00“. U tački 2. broj „16,66“ zamenjuje se brojem „26,00“. Tačka 4. menja se i glasi:

Tečni naftni gas za pogon motornih vozila 13,00 din/kg.

Povećanje akciza na gorivo potpisao je Boris Tadić, a većinu u Skupštini Srbije koja je i izglasala ovaj Zakon činila je bivša vlast. 

Vuk Jeremić, koji danas poziva na proteste, kada su povećane akcize nije se bunio, iako je tada bio ministar inostranih poslova. Drugi pozivar Dragan Đilas takođe je bio perjanica tadašnje bivše vlasti obavljajući mesto gradonačelnika Beograda, a Saša Janković čiji članovi aktivno učestvuju u blokadi građana bio je na čelu Zaštitnika građana, ali niko se od njih nije bunio na ta povećanja.

Postoji opravdana sumnja da se u Srbiji priprema nešto što liči na UKRAJINSKI SCENARIO, jer su i njihovi građana prevareni blokadom saobraćajnica.

Tekst: pink.rs - Foto: Tanjug/ Beta