• 14
  • 04

„U modernom svetu nije pitanje da li će doći do terorističkog udara, nego kada će doći. Pripadnici Policijske brigade deminerske čete obučeni su i spremni da u slučaju bilo kakvog incidenta sa eksplozivnim napravama zaštite imovinu i živote svih građana naše zemlje“, rekao je ministar Vulin.
 
Ministar je, posle obilaska Čete za protivdiverzionu zaštitu Policijske brigade, naveo da je za uspeh u radu ovih momaka neophodno da budu dobro obučeni i opremljeni.
 
„Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbedilo je sva potrebna sredstva da se kupi  najsavremenija oprema bilo kog svetskog proizvođača, ali isto tako sa partnerskim zemljama radi na njihovim obukama i usavršavanjima“, rekao je ministar Vulin.
 
Vulin je dodao da su pripadnici ove čete, iako često neprimetni, uvek tu ukoliko se desi incident sa eksplozivnim napravama i da ne postavljaju pitanja bez obzira koliko da su njihovi životi ugroženi.
 
„Zato moramo da ih sačuvamo, da učinimo sve da budu što više zaštićeni, da imaju tehniku koja će omogućiti da budu na dovoljnoj udaljenosti od mesta na kome mogu biti povređeni“, rekao je ministar Vulin poručivši da je ulaganje u njihove obuke i opremu ulaganje u zaštitu svakoga od nas.

Tekst/ Foto/ Video: MUP