• 16
 • 05
 • РТ
 • РИА НОВОСТИ
 • ВОСХОД
 • РЕГНУМ
 • АРГУМЕНТИ
 • РИАФАН
 • ВЕРСИЈА
 • КРАСНАЈА ВЕСНА
 • ПАРЛАМЕНТСКАЈА ГАЗЕТА
 • "NEWS2WORLD"
 • ВЕЧЕРНАЈА МОСКВА
 • СПУТНИК
 • ИЗВЕСТИЈА
 • КОСМОПОЉСКАЈА ПРАВДА
 • ПОЛИТ НАВИГАТОР
 • МЧС
 • МВД МЕДИА
 • 360º
 • МОСКВА ТyT

 

Текст/ Фото: МУП - Илустрација