• 12
  • 02

„Živimo u vremenima mira, ali u vremenima kada pretnje za opstanak našeg naroda nisu otklonjene i nestale. Snaga srpske države čini da naši neprijatelji budu oprezniji i dalje od nas. Nema moćne srpske države bez snažne srpske policije, bez vas, koji ste njena budućnost“, istakao je ministar Vulin.

Ministar je polaznicima rekao da će ih u Centru za osnovnu policijsku obuku starešine naučiti profesionalizmu i poštovanju zakona, ali da oni ne mogu da im uliju požrtvovanje, patriotizam, ljubav prema svojoj zemlji i spremnost da se žrtvuju za narod koji predstavljaju i koji u njih veruje.

„To možete samo vi, to ste nam doneli od kuća i to morate da nosite sami, da delite sa svojim narodom i svojom zemljom“, naveo je ministar Vulin.

Prema njegovim rečima, policijski poziv, koji su izabrali, nije samo posao, već životna misija da pomažu ljudima i prvo misle na njih, a tek potom na sebe, da su u službi svoje države i naroda.

„Verujem da ste ponosni kada vidite kako se vaše starije kolege obračunavaju sa organizovanim kriminalnim bandama, kada osetite poštovanje i zahvalnost svojih sugrađana, poverenje, budućnost koju ćete im doneti“, rekao je ministar Vulin i izrazio uverenje da će polaznici 25., 26. i 27. klase biti ponos svojoj zemlji i svom narodu.

Andrea Alavanja, polaznica 25. klase, istakla je da voli policijski poziv i da je nakon studiranja na Kriminalističko-policijskom univerzitetu uvidela da je to pravi put kojim treba da ide.

Srđan Rakić, polaznik 26. klase, kaže da je odlučio da bude policajac, jer je iz policijske porodice, voli uniformu i disciplinu i smatra da je to pravi poziv za njega.

Tekst/ Foto/ Video: MUP